Węży, armatur do węży oraz różnych kształtek

 

Transport

Transport cysternowy dla przemysłu chemicznego i naftowego, dla przemysłu spożywczego i przetworów mlecznych, do peletu, paszy, zboża, cementu, itp.