Węży, armatur do węży oraz różnych kształtek

 

Budownictwo

Czy budownicto czy też inżynieria lądowa, tunelowanie, obniżenie wód gruntowych, betonowanie, zaprawianie jak również istalacje ogrzewania i budowa stawów i basenów.