Węży, armatur do węży oraz różnych kształtek

 

Wozy asenizacyjne

  • wąż PVC ssawno-tłoczny do zastosowania na wozie asenizacyjnym
  • wąż do odsysania gnojówki
  • rozlewacz gnojowic
  • złącza systemu Perrot
  • MZ zasuwy mosiężne