Węży, armatur do węży oraz różnych kształtek

 

Biogaz

  • rury ciśnieniowe i kształtki PVC oraz PE
  • zasuwy nożowe, zawory kulowe do gazu
  • wąż gumowy do chłodnic według DIN 73411-79
  • wąż PVC ssawno-tłoczny do zastosowania w rolnictwie