Węży, armatur do węży oraz różnych kształtek

 

Przemysł spożywczy

  • wąż do transportu mleka ze spiralą PET
  • wąż parowy niskiego ciśnienia do nabiału
  • wąż ssawno-tłoczny do artykułów żywnościowych
  • złącza do węży żywnościowych
  • węże wodne