Węży, armatur do węży oraz różnych kształtek

 

Inżynieria rolnicza

Inżynieria rolnicza

MZ zasuwy mosiężne, zasuwy nożowe, kołnierze, siłowniki, kielichy gumowe, szybkozłączka, zawór kołnierzowe, manometry